Villa in Heeswijk-Dinther

P. de Bonth BV is nauw betrokken bij de realisatie van een kapitale villa in Heeswijk. Via architect en aannemer werd het bedrijf benaderd voor het realiseren van niet zo maar een installatie.

We spreken hier over een project met interessante uitdagingen. Zo werd er gezorgd voor verwarming, koeling, ventilatie, water- en gasvoorziening. We hebben vanuit onze rijke ervaring, uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever, de architect en de aannemer, enkele aanpassingen doorgevoerd in de oorspronkelijke plannen, vooral waar het gaat om de temperatuurbeheersing. Dan blijkt eens te meer dat iedere discipline zijn eigen expertise kent.

En dat samenwerking loont, als alle betrokken partijen het specialisme van de anderen onderkennen en waarderen. Verder hebben we aan deze fraaie rietgedekte villa alle hemelwaterafvoeren in zink uitgevoerd. Een erg mooie combinatie, riet en zink. Dergelijke niet-alledaagse projecten zijn voor ons altijd weer een uitdaging. We kunnen er onze kennis en ervaring erg goed in kwijt, zonder dat we het werken aan ‘gewone’ projecten daarmee te kort willen doen. Die vormen immers de basis van ons werk.