Renovatieproject Karel Doormanstraat

Voor een renovatieproject aan de Karel Doormanstraat in Den Bosch hebben wij 52 woningen van een mechanische afzuiginstallatie voorzien.

 

 

 

 

Ventilatie van binnenruimten waar we meer dan 70% van de tijd verblijven, is absoluut noodzakelijk voor onze gezondheid. De woningen aan de Karel Doormanstraat zijn in de loop van de jaren steeds beter geïsoleerd en dat heeft geleid tot een afname van de natuurlijke ventilatie in de woningen. Om de luchtkwaliteit van de woningen te vergroten hebben wij een mechanische afzuiging aangebracht. Verder hebben we ruim 20 keukens, toiletten en badkamers gerenoveerd.

De planning van dit renovatieproject is - in samenwerking met Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling - zo efficiënt mogelijk (Lean) ingericht. Hierdoor is de looptijd van de werkzaamheden tot een minimum beperkt en dit leidde tot minder overlast bij de bewoners van de woningen.