Kennis: Hoe voorkom ik waterschade?terug naar overzicht

8 november 2017

Lekkende waterleidingen kunnen voor veel schade zorgen. Het is daarom belangrijk dat waterleidingen door een professioneel, erkend installatiebedrijf worden aangelegd, gecontroleerd en onderhouden. Ook kunt u zelf eenvoudige maatregelen nemen om schade te voorkomen.

Kennis: Hoe voorkom ik waterschade?

Hieronder vindt u een aantal handige tips.:

 • Kies voor een professioneel installatiebedrijf, dat erkend is voor het aanleggen van watertechnische installaties. Vraag vooraf aan de installateur om een erkenningsbewijs, zodat u zeker weet dat uw leidingen in goede handen zijn. Kijk op onderstaande websites voor een erkend installateur:
  - http://kvinl.nl/algemeen/voorpagina/erkennen/erkende-bedrijven/
  - https://www.echteinstallateur.nl/echte-installateur/zoek-een-sterkin-erkende-installateur
 • Maak medebewoners bewust van het risico van lekkages door ‘doe het zelf’-werkzaamheden. Schade ontstaat vaak door ondeskundigheid, onwetendheid en onzorgvuldigheid.
 • Laat werkzaamheden zoals metselwerk, tegelwerk en aanleg van water toe- en afvoer leidingen door hierin gekwalificeerde vakmensen uitvoeren.
 • Laat de aansluiting van apparatuur door (dezelfde) gekwalificeerde vakmensen uitvoeren.
 • Laat bij nieuwbouw en verbouw, waterleidingen afpersen op dichtheid.
 • Controleer leidingen regelmatig bij verbindingen, zoals verdelers, en laat bij twijfel afpersen op lekkage.
 • Laat waar nodig (knel)koppelingen aandraaien, vervangen of reparaties uitvoeren.
 • Zorg dat lekkage snel wordt opgemerkt door plaatsing van lekdetectie. Dit geeft een alarmsignaal zodra water op de vloer wordt gedetecteerd.
 • Beveiligt u een apparaat dat op de waterleiding is aangesloten? Kies dan een model dat is voorzien van een waterstop of plaats een waterstop en stel de juiste volumestroom in. Dit zorgt ervoor dat bij waterlekkage meteen de watertoevoer wordt geblokkeerd.
 • Voorbeelden van nuttige plaatsen voor een waterdetector zijn de badkamer, kelder, bijkeuken, onder of naast de (vaat)wasmachine, hydrofoor ruimte en ruimten met technische installaties zoals de verwarmingsketels. 
 • Voorkom schade door bevroren leidingen, aandachtspunten zijn;
  • tap leidingen in onverwarmde ruimten en op vorstgevoelige plaatsen tijdig af
  • stel de thermostaat niet lager af dan 12°C
  • laat de verwarmingsapparatuur jaarlijks door een deskundig bedrijf (erkend of gecertificeerd) onderhouden
  • controleer bij zeer strenge vorst regelmatig de leidingen
  • pas vorstbestendige buitenkranen toe

 • Is de leiding toch bevroren? Laat deze dan door een deskundige ontdooien. Lekkage ontstaat bij dooi.
 • Controleer waterkeringen zoals kitranden en vervang ze periodiek voordat er gebreken ontstaan.
 • Plaats goederen die gevoelig zijn voor water niet direct op de vloer maar op bijv. pallets.
 • Let vanwege vorstgevaar of leidingen of slanghaspels in onverwarmde ruimten aanwezig zijn.
 • Installeer lekdetectie in kelders en ruimten met kritische (proces) apparatuur.
 • Laat de meerjaren onderhoudsbegroting niet alleen goed opstellen, maar ook goed beheren.
 • Corrosie (‘roest’) leidt tot telkens terugkomende lekkages. Corrosie in koperen leidingen kan o.a. ontstaan als deze onbeschermd (zonder kunststof mantel) in de betonnen vloer zijn gestort. Het komt in zowel koud- als warmwatersystemen voor.
 • Laat de kwaliteit van de standleiding van uw riolering beoordelen door een deskundig bedrijf. De standleiding is de verticale leiding van boven tot beneden in het gebouw waarop de liggende afvoerleidingen worden aangesloten. 
 • Oude standleidingen van gietijzer of steenachtig materiaal zijn vaak aangetast door veroudering en chemische middelen. Dit geeft een grote kans op lekkage.
 • Onderzoek de mogelijkheid van renovatie van aan- en afvoerleidingen in plaats van vervanging, dit kan een schade en overlast beperkende oplossing bieden.
 • Sluit na het vullen van uw cv-installatie beide kranen. Verwijder de vulslang van de cv-ketel. Controleer regelmatig de waterdruk, drukverlies kan door een lek ontstaan. Controleer de sifon van de condensafvoer regelmatig op vervuiling en kalkafzetting. Zo beperkt u de kans op verstopping en lekkage.
 • Maak het dak minimaal elk half jaar, en zo nodig vaker, schoon. Zo kan het dak water goed blijven afvoeren.
 • Laat een deskundige jaarlijks de technische staat van het dak beoordelen en volg adviezen op 
 • Gebruikt u slangen:
  • Zet watersloten op de was- en vaatwasmachine.
  • Gebruik een lekbakvoorziening en sluit deze op de afvoer.
  • Zet de afvoerslangen van deze machines goed vast in de afvoeren. Gebruik hiervoor de bij uw machine geleverde beugel. Zo voorkomt u dat de slang tijdens het gebruik los schiet.
 • Zorg bij nieuwbouw en bij bestaande installaties voor een opleveringsbeproeving. Zorg voor een periodieke check (‘APK’-inspectie) en laat beheer en onderhoud uitvoeren volgens de officiële normen. Schakel ook hier deskundige partijen in.